Styret i Bergen Næringsråd. Fra venstre: Petter Ole Jakobsen, Kjetil Smørås, Marit Solberg, Nancy Jøssang, styreleder Lisbet Nærø, adm. direktør Marit Warncke, Jannicke Hilland og Aslak Sverdrup.

Styrets melding

Det har vært god aktivitet i Bergensregionen i 2018, og optimismen er for fullt tilbake i næringslivet. Det har medført økt sysselsetting, inngåelse av nye kontrakter i våre store næringer, og aktivitet tilbake på normalt nivå etter motbakkeårene på Vestlandet fra 2014-2017.

Året har vært preget av arbeid med og vedtak i store næringspolitiske avgjørelser med stor betydning for regionen og næringslivet. Det gjelder vedtak om ytting av godshavnen ut av sentrum, lokaliseringsvalg for marin forskingsklynge, endelig vedtak i Stortinget om bygging av Sotrasambandet, og at Hordaland skal bli en del av det nye Vestland fylke.

Næringslivet er fortsatt preget av sterk omstilling. Nye teknologiske løsninger og økt digitalisering medfører kontinuerlige behov for fornying med endring i forretningsmodeller, innføring av brukervennlige tjenester og sterkt fokus på å tilegne seg ny kompetanse.

Bergen Næringsråd har også i 2018 hatt svært stor aktivitet i arbeidet med å aktivisere, løfte og inspirere næringslivet i regionen. Dette gjør vi daglig gjennom vår omfattende møtearena der vi i 2018 gjennomførte 120 arrangementer med 13 363 deltakere. Det viser at vi klarer å sette agenda og være tidsaktuell.

Vårt største enkeltarrangement og viktigste arena for å sette agenda og bygge nettverk i 2018 var Bergen Næringsråds Årskonferanse, der vi også i år fremmet bærekraft og samfunnsansvar i næringslivet. Over 70% av bedriftene i regionen har nå satt bærekraft på agendaen, med mål om at dette skal gi ny forretningsvirksomhet.

Medlemmer i styret

Lisbet Nærø
Adm. direktør Fana Sparebank

Styreleder i Bergen Næringsråd

Aslak Sverdrup
Adm. direktør, Akvariet

Styrets nestleder i Bergen Næringsråd

Jannicke Hilland
Konserndirektør, BKK ASA

Styremedlem i Bergen Næringsråd

Kjetil Smørås
Direktør, De Bergenske

Styremedlem i Bergen Næringsråd

Petter Ole Jakobsen
CTO, Vizrt

Styremedlem i Bergen Næringsråd

Nancy Jøssang
Daglig leder, Opus AS

Styremedlem i Bergen Næringsråd

Marit Solberg
Konserndirektør oppdrett, MOWI

Styremedlem i Bergen Næringsråd

Marit Warncke
Adm. direktør, Bergen Næringsråd

Meny