Transport

God infrastruktur er avgjørende for at næringslivet skal fungere, og fremkommelighet er sak nummer en at næringslivet skal være konkurransedyktig. Ressursgruppen jobber for gode transportmuligheter og attraktive kollektivtilbud på vei, bane, sjø og i luft.

Våre mål

 • Etablere transportløsninger på Vestlandet som gir konkurranselikhet
 • Godt hovedvegnett på Vestlandet, både nord-sør og øst-vest
 • Gode kollektivløsninger og sømløs godstransport
 • Innfri våre mål i «veikart for grønn transport» gjennom transformasjon til bærekraftige transportløsninger

Viktigste saker i 2018

 • Oppfølging av «grønt veikart» og fokus på utslippsfri transport næringstransport, busstransport, ferger og hurtigbåter i Hordaland
 • Etablert gruppe som jobber for å få etablert båtruter i indre havn og styrket den lengre båtrutene fra/til Bergen (Blå bybane)
 • Påtrykk for å sikre midler i Statsbudsjettet til å iverksette prosjekter fra vår region som ligger i Nasjonal Transportplan (NTP).
 • Miljøløftet, med fokus på kollektivsystemet i Bergen og fullføring av Bybanen til alle bydeler.

Andre saker det er jobbet med

 • Få frem en ny analyse for «Ringvei Øst» og økt påtrykk i denne saken
 • Arrangert «Transport- og logistikkdagen 2018» med tematikk innen teknologi og fremdrift i regionens samferdselsprosjekt
 • Frokostmøte om E39 og Hordfast
 • Innspill til regionens «mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transportløysingar» (MUST)
 • Deltakelse i EU-prosjekt med UIB om smarte transportløsninger

Bransjen tar ansvar og omstilles fortløpende mot utslippsfri transport.

-Roger Harkestad, ressursgruppeleder

Fokusområder i 2019

 • Bruke lokalvalget til å få økt oppmerksomhet om regionens samferdselsprosjekt, blant annet på Transport- og logistikkdagen 2019 i august
 • Rullering inn mot neste NTP for å sikre at regionens prosjekter prioriteres – Det er Vestlandets tur nå:
  • E 39 med Hordfast, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen
  • E16 Bergen-Voss med vei og Intercity Bergen-Voss
  • Byvekstavtalen
 • Finansiering av infrastruktur, og jobbe aktivt for å få i gang prøveområder med veiprising
 • Få frem en rapport om mulighetene for «Blå bybane»

Gruppemedlemmer

Roger Harkestad
(Ressursgruppeleder)
Konsernsjef, Tide ASA

Lars Jacob Engelsen
Viseadm. direktør, Norled

Jan Valeur
Adm. direktør, Bergen Taxi

Lars Stendal
Regional plan og utviklingsdirektør, Jernbanedirektoratet

Sigrid-Lise Nonås
Ass. professor, NHH

Øystein Skaar
Operativ sjef Flesland, Avinor

Gerdt Meyer
National Director / NHO logistikk, Kuehle-Nagel

Jan Arne Kragset
Prosjektsjef, Bane Nor Eiendom

Per-Atle Ådland
NLF/Sea-Cargo AS

Atle Kvamme
Administrasjonskontakt, Bergen Næringsråd

Johnny Breivik
Havnedirektør, Bergen Havn

Gry Miriam Olsen
CEO, Keolis Norge AS

Meny