Student

Det er over 30 000 studenter i Bergen. Ressursgruppe Student ble etablert for å knytte næringslivet og studentene tettere sammen.

Vi har klart å samle et bredt utvalg av utdanningsinstitusjoner og fakultet. Visjonen er at studentene i Bergen skal få størst utbytte av sin studietid her gjennom å etablere gode praksiser som kan promotere arbeidsmarkedet Vestlandet har å tilby. Disse er for eksempel: praksis, jobbskygging (externships), sommerjobber osv.

Ressursgruppe Student omfatter studenter fra NHH, BI, Universitetet i Bergen, Høyskolen og NLA. I tillegg er linjeforeninger og studentorganisasjonene som Studentersamfunnet, Det akademiske kvarter, Karrierekompasset, ENS Bergen, RE:ACT og Springbrettet. Vi vil gi næringspolitiske innspill for å få Bergen til å bli en mer attraktiv studentby med store muligheter til å bli værende og arbeidende.

Fokusområder i 2019

  • Institusjonalisere ressursgruppen
  • Få sommerjobber opp og frem i Bergen og omegn
  • Få studieløpene på utdanningsinstitusjonene til å inneholde mulighet til praksis

Gruppemedlemmer

Sara Gagné Knudsen
(Ressursgruppeleder)

Steinar Litland
Næringsutvalget BI

Katrine Lie Strandos
BTS Karrieredagen

Hanne Pedersen
Springbrettet

Maren Iversen
Studentparlamentet

Truls-Einar Johnsen
Velferdstinget

Ingvild Reksten
Karrierekompasset

Ali Gholami
RE:ACT

Ingrid Sunkai Johnsen
Erasmus Student Network Bergen

Lina Eide Hustvedt
Det Akademiske Kvarter

Magnus Nordal Røtnes
Initiativtaker (Praktikant høsten 2018)

Sophie Dicko
Studentpraktikant i Bergen Næringsråd

Meny