Strategisk rådgivning

Ressursgruppe Strategisk rådgivning inkluderer medarbeidere fra advokatfirma, revisjon og management consulting. Disse bransjene er og skal være en drivkraft for omstilling og endring i næringslivet.

Viktigste saker i 2018

  • Sikre mangfold i bransjen og særlig i ledende posisjoner
  • Etablere og gjennomføre et mentorprogram for unge kvinner i bransjen, med mål om å øke antall kvinnelige partnere eller i andre ledende stillinger. 14 kvinner har deltatt i første kull i mentorprogrammet for strategiske rådgivere.
  • Påvirke og bidra til positiv næringsutvikling for Bergensområdet og Vestlandet
  • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om innhold og relevans i utdanningen

Fokusområder i 2019

  • FNs bærekraftsmål nr. 4: God utdanning, sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 
  • Sikre gjennomføring med andre kull i mentorprogrammet. 14 kvinnelige menteer kobles med en mentor som innehar en ledende posisjon i bransjen. Programmet vil ha en varighet på 12 mnd.

Gruppemedlemmer

Merete Skage
(Ressursgruppeleder)
Partner, EY

Ståle Christensen
Partner, KPMG

Nina Sandnes
Partner, Kluge

Børje L. Hoff                                            
Partner, Harris

Jon-Osvald Harila
Partner, Deloitte

Morten Foros Krohnstad
Partner, Scjødt

Kristine Hesjedal Twomey
Senior Manager, PWCI

Heidi Skuterud
COO, Wikborg Rein

Trond Hatland
Partner, Advokatfirmaet Thommessen

Meny