Marin

Den marine klyngen er svært sterk på Vestlandet. I vår region har vi blant annet hovedkontorene til verdens to største lakseprodusenter samt landets største fiskerikommuner. Bergen har i tillegg fremstående marine forsknings- og forvaltningsmiljøer. Samlet gjør dette Bergen til en global sjømathovedstad

Ressursgruppe Marin omfatter aktører fra havbruk, forsking og utdanning, rådgivning og finansiering. Ressursgruppen vil bidra til økt samspill mellom forskning og utdanning, forvaltning og bedrifter. Vi vil gi faglige næringspolitiske innspill for en bærekraftig utvikling av marin næring.

Viktigste saker i 2018

  • Det var svært positivt at Statsbygg i desember 2018 gjorde vedtak om samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken.
  • Tilrettelegge for økt kompetanse, verdiskaping og samhandling i marine næringer
  • Bedre kunnskap om havbruksnæringen gjennom faktabasert informasjon
  • Bidra til å løfte frem og synliggjøre fremtidsmulighetene i marine næringer

Fokusområder i 2019

  • FNs bærekraftsmål nr. 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
  • Støtte oppunder etableringen av en globalt ledende konferanse for havnæringene
  • Bidra til en vellykket samlokalisering mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet
  • Aktivt medvirke til en enklere og mer effektiv havbruksforvaltning

Den marine klyngen i Bergen er verdensledende, og ressursgruppen jobber for å videreutvikle og befeste posisjonen.

-Anders Gjendemsjø, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Anders Milde Gjendemsjø
(Ressursgruppeleder)
Nasjonal leder for Fiskeri og Havbrukssektoren, Deloitte

Tore Alfheim
Seniorrådgiver, Innovasjon Norge

Hanne Dankertsen
Kommunikasjonsdirektør, Cargill Aqua Nutrition

Jarl Giske
Marin Dekan, Universitetet i Bergen

Ola Helge Hjetland
Kommunikasjonssjef, MOWI

Tanja Hoel
Daglig leder, NCE Seafood Innovation Cluster

Hans Kleivdal
Konserndirektør miljø, Norce

Søren Martens
Adm. direktør, Fish Pool ASA

Carl Johan A. Sandberg
Group Quality Manager, Ocean Quality/Young Fish

Nils Aadland
Samfunnskontakt, Salmon Group

Torny Aarbakke
Kommunikasjonsdirektør, Havforskningsinstituttet

Anette Aase
Kommunikasjonsdirektør, Fiskeridirektoratet

Krister Hoaas
Samfunnskontakt, Lerøy Seafood Group

Torben Foss
Advokat, PWC

Jens Victor Sele
First Vice President, Nordea

Liv Solveig Olafsson
Sektoransvarlig Havbrukstjenester, DNV

Meny