Mangfold og Inkludering

Ressursgruppen skal bidra til at arbeidsgivere i Bergensregionen oppnår konkurransefortrinn igjennom mangfold og inkluderingsarbeid.

Mange ressurser blir i dag stående utenfor arbeidslivet eller i stillinger de er overkvalifisert for, spesielt personer med innvandrerbakgrunn. Ved å skape gode møteplasser og synliggjøre verdien av mangfold, skal gruppen bidra til arbeidsgivere får tilført kompetanse, samtidig som flere får utnyttet ressursene sine.

Gruppens målsetning er å bryte ned barrierer og gjøre Bergen til Norges mest inkluderende by.

Viktige saker i 2018

  • Koble næringsliv med internasjonale kandidater med høy kompetanse. Internasjonalt karrieretorg ble avholdt for 10. gang med over 500 personer til stede.
  • Styrke integrering av flyktninger igjennom arbeidspraksis. Prosjektet: Fra flyktning til ressurs ble opprettet i september med en målsetning om å få 75 personer med flyktningebakgrunn i arbeidspraksis innen 2020.
  • Bergen kommune bør utnytte Bergen Næringsråd mer aktivt i sitt inkluderingsarbeid. Bystyret vedtok gruppens høringsinnspill til plan for mangfold og inkludering 2019-2022.
  • Øke kulturelt mangfold på ledernivå. Gruppen tar initiativ til et nytt mentorprogram for innvandrere kalt Bergen Opportunity. Foreslåtte samarbeidspartnere er IMDi, NAV Vestland, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Fokusområder i 2019

  • FNs bærekraftsmål nr. 10: mindre sosial ulikhet
  • Koble næringsliv med høy kompetanse på Internasjonalt karrieretorg.
  • Styrke integreringen av flyktninger ved å videreføre Fra flyktning til ressurs.
  • Oppstart av Bergen Opportunity
  • Samarbeid med mediehusene på Vestlandet for å få mer mangfold i mediebransjen.
  • Gjennomføre relevante medlemsmøter

Vi er på god vei når det gjelder å skape mangfold og inkludering i byen vår, og mange gode tiltak er satt i verk

-Elin Sarai, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Elin Sarai
(Ressursgruppeleder)
Partner, EY

Anne Lorgen Riise
Konserndirektør HR, MOWI

Dag Jarle Aksnes
Direktør, NCE Tourism

Irene Kinunda
Konsulent, Fargespill / Bergen Kommune

Anne-Marit Presterud
Direktør, Etat for inkludering Bergen Kommune

Siri Bremnes
Leder Finance & Office, Adecco

Anders Nyland
Direktør, Bergen Reiselivslag

Vasan Singaravel
Prosjektleder, Clariant Oil Services Scandinavia

Arild Remme
Regionaldirektør, Rema 1000

Kathleen O. Mathisen
Global direktør HR og internkommunikasjon, Grieg Seafood ASA

Lubna Jaffery
Seniorrådgiver, Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet

Irene Philipps
Direktør forretningsprosesser, Disruptive Technologies

Meny