Kultur og opplevelse

De kreative næringene er i en unik posisjon i forhold til å skape og opprettholde en attraktiv by og region. Kultur og kreativ næring trives i urbane miljøer og er verdiskapende. For å tiltrekke og beholde kompetanse i Bergen er man avhengig av å ha en levende by som våger å tenke nytt og som kan overraske.

Ressursgruppe Kultur og opplevelser omfatter aktører fra musikk, film, design, multimedia, dans, teater, billedkunst, museum, event, spill m.m. Særlig innen musikk har Bergen markert seg på verdenskartet, og dette baner vei for videre utvikling av Bergen som kulturby.

Ressursgruppe Kultur og opplevelser har knyttet til seg bærekraftsmål nummer 11 – bærekraftige byer og samfunn.

Kulturbransjen går sammen for at kreativ næring skal skape en attraktiv by og region.

-Ivar Chelsom Vogt, ressursgruppeleder

Viktige saker i 2018

  • Tilrettelegge for økt samhandling innad i den kreative bransjen, men også på tvers av bransjer, f.eks ved å koble musikk og finans.
  • Etablere utdanningsmuligheter innen kreative næringer
  • Mer bygningsmasse til kulturelle formål.

Fokusområder i 2019

  • FNs bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn – Bergen som attraktiv kulturby.
  • Løfte og synliggjøre kreative næringer i Bergen
  • Arbeide aktivt med etablering av bachelorprogram «Creative Industries»
  • Økt tverrfaglig samhandling.

Gruppemedlemmer

Ivar Chelsom Vogt
(Ressursgruppeleder)
USF Verftet

Charlotte Spurkeland
Kultur Vest

Sølvi Rolland
Ole Bull huset

Maria Ekerhovd
Mer Film

Per Mygland
Made Management

Helge Thorbjørnsen
Sixty

Anette Ståløy
Dirtybit

Thomas Due Sivertsen
Turbo Tape Games

Ole Reinert Berg-Olsen
(Administrator)
Bergen Næringsråd

Audun Hasti
EDG / Harmonien

Vegard Moberg
Brak

Meny