Eksportregionen Bergen er sårbar for politiske og økonomiske svingninger

-Peggy Krantz-Underland, ressursgruppeleder

Internasjonalt

Ressursgruppen arbeider for bedre rammebetingelser for internasjonalisering av næringslivet i Bergensregionen.

Viktigste saker i 2018

  • Innspill til regjeringens arbeid med effektivisering av virkemiddelapparatet for eksport og internasjonalisering.
  • Sikre at International School of Bergen fikk gode lokaler slik at byen er attraktive for internasjonale arbeidstakere.
  • Bidra til mer samarbeid for sikre at menneskerettigheter blir ivaretatt i hele leverandørkjeden.

Fokusområder i 2019

  • Innspill til ytterligere tiltak for effektivisering av virkemiddelapparatet.
  • Bidra til utvikling av program for et internasjonalt ambassadørtreff i Bergen.
  • Vurdere muligheten for å etablere Eksportskolen, et tiltak for å sikre bedre nettverk mellom eksportbedriftene.

Gruppemedlemmer

Peggy Krantz-Underland
(Ressursgruppeleder)
Vice President, PSR PIN, Staoil

Harald Victor Hove
Leder, Maritime Bergen

Torbjørn Torsvik
Direktør, PWC

Gøril Selvik
Seniorrådgiver, Innovasjon Norge

Rolf Andreas Wigand
Adm. direktør, Vestdavit

Jostein Hole Kobbeltvedt
Leder, Rafto Stiftelsen 

Olga Pushkash
Administration Manager, NHH

Eli Wassenden
Driftsdirektør, Grieg Star Shipping

Petter Martin Johannesen
Supply Chain Manager, Ewos/Cargill

Ane Jacobsen
Daglig leder, NCE Media

Therese Sverdrup
Viserektor for Innovasjon og utvikling, NHH

Helge N. Austbø
Vice President Finance, DOF

Annelin Eriksen
Viserektor for Globale relasjoner, UIB

Miao Reinlund
Director of Finance and Investments, OIID

Johannes Magnus
(Adm. kontakt)
Ansvarlig for Internasjonale relasjoner, Bergen Næringsråd