Helsenæringen kan bli en av våre viktigste næringer fremover.

-Borghild Marie Midttun Skadal, ressursgruppeleder

Helse

Ressursgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Dette gjør vi gjennom å skape arenaer for dialog og kunnskapsdeling.

Vårt utgangspunkt er: «Hvordan kan vi løse brukernes behov best mulig?» Gjennom å utnytte hverandres styrker, håper vi å realisere vår visjon: «Sammen for smartere helse- og omsorgstjenester!» For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

 • Synliggjøre helsenæringens verdiskaping og vekstmuligheter.
 • Legge til rette for at næringslivet kan være med å løse framtidens tjenestebehov.
 • Arbeide for at næringslivet blir en del av Alrek helseklynge.
 • Bidra til at Bergen blir et førstevalg for helsegründere.
 • Koble tverrfaglig kunnskap med kapital.

Viktigste saker i 2018

 • Innovative anskaffelser og forenkling av anbudsregler. Hvordan kan vi gjøre det enklere for gründere å bidra med sine løsninger på helsevesenets behov?
 • Deltakelse i arbeidsgruppen for innovasjon og e-helse i forbindelse med etableringen av Alrek helseklynge.
 • Dialogmøter med Høyres helse- og omsorgspolitikere på Stortinget.
 • Samarbeid med Høgskulen på Vestlandet for å knytte helse- og ingeniørstudenter tettere til næringslivet.
 • Dialogmøte med byråd Rebekka Ljosland. Tematikk: Hvordan skaper vi flere felles arenaer som stimulerer til innovasjon i helsesektoren? Hvilken rolle skal det offentlige ha; være bestillere eller også dialogpartnere? Kan det offentlige bli mer risikovillige?
 • Kartlegging av helsenæringens verdiskaping i Bergensregionen. Rapporten er klar våren 2019.

Ressursgruppen har arrangert tre frokostmøter i løpet av året.

Gruppemedlemmer

Borghild Marie Midttun Skadal
(Ressursgruppeleder)
NorEngros Helse

Alette Hilton Knudsen
Bergen Kommune

Alf Henrik Andreassen
Haukeland Universitetssykehus

Anders Fossøy
Knowit Experience

Camilla Strand
AbleOn

Einar Engtrø
Dips

Jonny Klemetsen
Sonat

Kari Øritsland
Bergen Teknologioverføring

Kristin Odfjell
Planet 9 Capital

Lene Lunde
Deloitte

Nina Langeland
Universitetet i Bergen

Tone Hjulstad
Tryg

Alice Kvåle
Høgskulen på Vestlandet

Linda Sundøy Rykkel
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ingvild Eide Graff
UNI Research Helse