Handel- og servicenæringen må tenke nytt for å overleve i en digitalisert hverdag.

-Peter Kolderup Greve, ressursgruppeleder

Handel og Service

Ressursgruppe Handel og Service arbeider for å gi handel- og servicenæringen i Bergen sentrum og bydelene gode vekstvilkår.

Vår visjon er å skape en region med attraktiv handel og god service. For å lykkes med det, har vi satt oss følgende mål:

 • Synliggjøre næringens betydning og verdiskaping.
 • Sørge for at næringen har en sentral plass i kommunens utviklingsplaner.
 • Bidra til å øke kompetansenivået i næringen.
 • Stimulere til mer innovasjon.
 • Øke yrkesstoltheten blant ansatte i næringen.

Viktigste saker i 2018

 • Kompetanseheving gjennom lederprogrammet «God Butikk». Ressursgruppen har satt sammen et program som består av sju samlinger, og som henvender seg til ferske butikkledere.
 • Regjeringens avgiftspolitikk. Sukkeravgiften og momsfritaket på utenlandske nettvarer rammer også Vestlandet hardt.
 • Dialogmøte med byrådene Anna Elisa Tryti og Julie Andersland. Tematikk: Handelsnæringens rammevilkår og vekstmuligheter i Bergensregionen.
 • Nye forretningsmodeller i varehandelen. Digitalisering og ny teknologi snur bransjen på hodet og utfordrer i særlig grad de fysiske butikkene.
 • Økt rekruttering til yrkesfagene. 2018 var yrkesfagenes år. Gruppen har samarbeidet med både Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Adecco om dette temaet i år.
 • En bærekraftig varehandel. Store globale trender tvinger bransjen til å ta større samfunnsansvar. Morgendagens vinnere er de som lykkes med å integrere FNs bærekraftsmål i sine strategier.

Ressursgruppen har arrangert 13 frokostmøter i løpet av året.

Gruppemedlemmer

Peter Kolderup Greve
(Ressursgruppeleder)
Virke

Carl-Erik Michaelsen
TicketCo

Elisabeth Seim
BI Bergen

Mette Gro Skaugvold
Handelsbanken

Nina Askvik
Radisson Blu Royal Hotel

Peder Karlsson
BDO

Solrun K. Hitland
IKEA Åsane

Steinar Kristoffersen
Bergen Sentrum

Synnøve Aksdal
Aksdal i Muren

Tone Haugland
Amfi Drift AS

Øystein Kahrs
Coop Hordaland

Thomas Sandland
Butikkeiendom Vest

Roger Holthe-Olsen
Dyrekassen

Gunnar Nilsen
Bergens Tidende

Meny