Finans

Bergen er en sterk finansby med et bredt spekter av solide finansselskaper. I ressursgruppe finans er regionens banker, skade- og livsforsikringsselskaper, meglerforetak, fondsmiljøer og undervisnings- og forskningsmiljøer representert.

Ressursgruppe Finans har i 2018 jobbet med kapitaltilgangsrapporten, der Aksel Mjøs har ledet et regjeringsoppnevnt utvalg. I samarbeid med BAN Bergen og Connect Vest etablerte Bergen Næringsråd fire arbeidsstrømmer for å kunne skrive et fyldig høringssvar på rapporten. Flere av ressursgruppens medlemmer var involvert i dette.

Høringsinnspillet vårt er tydelig kommunisert i mange sammenhenger, blant annet på NHHs høringskonferanse med næringsministeren til stede, på vårt faste møte med Hordalandsbenken på Stortinget og på møte med Finansforbundet på Vestlandet

Flere av tiltakene i rapporten er innført, noen ligger til behandling mens andre ikke er vurdert. Ressursgruppe finans vil følge dette videre i 2019 da det er åpenbare forbedringer for å sikre bedre kapitaltilgang for selskaper særlig i venture-fasen.

Ressursgruppe finans har satt bærekraft på agendaen i 2018. Finansbransjen ønsker å bidra til en bærekraft fremtid, og kan gjøre dette gjennom investeringer, utlån og forsikringer. Dette er en global trend som vil forsterkes i årene som kommer, og finansbransjen i regionen bør ta offensive grep. Bærekraft vil bli et sentralt tema for ressursgruppen i 2019.

Finansbransjen ønsker å bidra til en bærekraft fremtid, og kan gjøre dette gjennom investeringer, utlån og forsikringer.

-Katrine Trovik, ressursgruppeleder

Ressursgruppe finans registrerer med beklagelse at Finanstilsynet i Norge fortsatt praktiserer en streng fortolkning av EU-regelverket. Dette medfører stadig nye regler som rammer kapitaltilgangen for næringslivet. I 2018 foreslo Finanstilsynet å utvide definisjonen av systemkritiske banker til banker med mer enn ti prosent andel i sine markeder. Disse skal få ekstra kapitalkrav på to prosentpoeng. I regionen vår rammer dette blant annet Sparebanken Vest og Sparebank 1 SR-Bank.

Forslaget innebærer at disse bankene må stille mer kapital bak sine utlån. Finanstilsynet argument er at dette skal styrke den finansielle stabiliteten i Norge, et argument som etter vår oppfatning ikke er rimelig da kapitalkravene allerede er stramme nok som de er. Saken er tatt opp med Hordalandsbenken.

Det har vært flere endringer i ressursgruppen i løpet av 2018. Anders Skjævestad fratrådte som leder etter mer enn ti år. Katrine Trovik, som er divisjonsdirektør BM Sør og Vestlandet, overtok rollen.

Gruppemedlemmer

Katrine Trovik
(Ressursgruppeleder)
DNB

Lisbet Nærø
Fana Sparebank

Maria B. Helsengreen
EY

Svein Rune Jordheim
DNB

Aksel Mjøs
NHH

Geir Flaa
Handelsbanken

Tor Sydnes 
Gabler

Magne Øvrebø
Holbergfondene

Erik M. Throndsen
Sparebank 1 SR-Bank

Daniel Rygg
Argentum

Tone H. Hjulstad
Tryg

Geir Mikalsen
Bergen Næringsråd

Aksel Mjøs
NHH

Hogne Tyssøy
Holbergfondene

Frank Johannessen
Sparebanken Vest

Meny