Energi

Petroleumsbransjen er en av de største næringene på Vestlandet, og Bergensregionen er spesielt sterk i leverandørkjeden.  Det medfører at bransjen er regionens største verdiskaper.  Equinor er største aktør i regionen og drifter 50% av sin aktivitet på norsk sokkel fra Bergen.

Våre mål

 • Øke kunnskapen om næringens betydning for Vestlandet
 • Styrke næringens konkurransekraft og stabil aktivitet
 • Sikre fremtidig kompetanse i næringen
 • Aktiv pådriver for grønn transformasjon og omstilling.

Viktigste sak i 2018

Ressursgruppe Energi har i 2018 brukt det meste av tiden på å utvikle en pilot for et omdømme- og diskusjonsopplegg for ungdomsskolen og videregående skole.  Programmet har fått betegnelsen «Energilandet.no» som skal gjennomføres som en hel undervisningsdag ute i skolene.  Næringen har selv nominert 12 unge rollemodeller i alderen 24-34 år som skal besøke skolene med følgende tematikk:

 • Energi og energiomstilling
 • Klima og miljø
 • Bærekraft
 • Oljefondet – verdier og bruk
 • Arbeidsmuligheter

Det er avklart med skoleseksjonen i Bergen kommune at programmet gjennomføres for tre skoler i Bergen våren 2019, og at øvrige skoler i Hordaland kommer høsten 2019 og våren 2020.

Følgende aktører har bidratt økonomisk til at prosjektet har latt seg realisere: Equinor, GCE Subsea, NPF, Aker, CCB, Høgskulen på Vestlandet, IndustriEnergi og Hordaland fylkeskommune.

Undervisningsopplegget understøttere alle våre mål og økt kunnskap, styrke konkurransekraften, sikre kompetanse og være aktiv pådriver for transformasjon i næringen. Prosjektet ble i 2018 forelagt energiminister Kjell Børge Freiberg under hans møte med deler av ressursgruppen høsten 2018, der han ga ros for opplegget.

Andre saker det er jobbet med

 • Gruppen har aktivt deltatt på møter og konferanser med betydning for næringen, som ONS i Stavanger og OTC i Houston.
 • Det er arrangert lunsjmøte om CO2-lagring i Øygarden i samarbeid med Equinor og CCB. Olje- og energiminister Freiberg deltok på møtet.
 • I samarbeid med gruppen inviterte Statoil (nå Equinor) til heldags leverandørseminar høsten 2018.

Energilandet gir ungdom kunnskap om energi, bærekraft og jobbmuligheter.

-Cecilie Sælen, ressursgruppeleder

Fokusområder i 2019

 • Sikre fremtidig rekruttering ved å ta «Energilandet» ut til alle skolene i Hordaland
 • Jobbe med transformasjon i kombinasjon med økt forretningsutvikling
 • Formidle informasjon om digitalisering i bransjen

Gruppemedlemmer

Cecilie Sælen
(Ressursgruppeleder)
Ridge

Terese Kvinge
Equinor

Mads Arild Eidem
DNVGL

Arve Davidsen
KCA Deutag Drilling Norge AS

Cristian Carter
Coast Center Base

Owe Hagesæther
GCE Subsea

Thomas Johannessen
DNB

Nils Ottar Antonsen
Høgskulen på Vestlandet

Linda Litlekalsøy Aase
Aker Solutions

Atle Kvamme
Administrasjonskontakt, Bergen Næringsråd

Aina Margrethe Berg
Norce

Gunn Vik
NORWEP

Bente Kløve
Aibel

Meny