Digital kompetanse er helt avgjørende uansett hvilken bransje du jobber i.

-Inge Ådland, ressursgruppeleder

Digitalisering

Ressursgruppe Digitalisering består av ledere med særlig digital kompetanse fra flere bransjer, fra akademia, konsulentmiljøet, offentlig forvaltning og organisasjonsliv.

Ressursgruppen har i 2018 arrangert møteserien Digital Update. Serien er en oppfølging av Digitaliseringsskolen, som gjennom 2017 og første halvdel av 2018 hadde mer enn 240 ledere og mellomledere på skolebenken.

Digital Update har tatt steget videre fra skolen og satt tema på dagsorden som er særlig aktuelle for mange bedrifter. Møteserien har vært godt besøkt, uten at oppslutningen var like god som for skolen. Ressursgruppen vurderer på hvilken måte den kan bidra til å styrke regionens digitale kompetanse gjennom flere møteserier, skoler eller kurs.

I 2018 har ressursgruppen jobbet tettere opp mot næringsklyngene i regionen. Et tiltak har vært å kartlegge den digitale kompetansen og hvilket behov vi har i regionen. Kartleggingen ble avsluttet tidlig i 2019 og vil legge føringer for et videre arbeid. Sterkere samarbeid med akademia er et hovedtiltak, og flere initiativ til dette vil bli tatt i år.

Gruppemedlemmer

Inge Ådland
(Ressursgruppeleder)
VIS

Tor-Erik Stakset
EVRY

Rolf Wangsholm
Capgemini

Rune Wilhelmsen
Telenor

Bjørg Marit Eknes
Sparebanken Vest

Christian Erichsen
M’Labs

Kari Marvik
CMR

Einar Våge
ATEA

Kristin Fanebust Hetland
Høgskulen på Vestlandet

Frode Myrdal
PWC

Trond Kathenes
Grieg Seafood

Petter Ole Jakobsen
Vizrt

Tone Merethe  Gamlemshaug
DNB

Geir Mikalsen
Bergen Næringsråd

Morten Lied
Rainfall

Kjetil Århus
Bergen kommune

Raymond Pettersen
Knowit

Erik Hansen
Helse Vest IKT