Vi jobber for å bedre hverdagen til håndverksfagene, og har spesielt fokus på å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

-Arild Kolltveit, ressursgruppeleder

Bygningsgruppen Bergen

Bygningsgruppen Bergen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen.

Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte. Bergen Næringsråd bistår med merkantile tjenester og næringspolitisk rådgivning. Har du innspill til saker, ta kontakt!

Bygningsgruppens arbeid har det siste året vært knyttet til følgende hovedpunkt:

Rekruttering til håndverksfagene

Bekjempelse av svart arbeid har vært en av sakene Bygningsgruppen har brukt tid på de siste årene. Det er utarbeidet en informasjonsplakat i samarbeid med A-krim, som er distribuert til medlemmene. Gjennom administrasjonen i Bygningsgruppen kan medlemmene anonymt rapportere mistanker om svart arbeid som Skatt Vest og Arbeidstilsynet aksjonerer på (tipstelefon 995 16 511 og svart.arbeid@bergen-chamber.no). Styret har gode erfaringer med kort responstid fra myndighetene. Det er også gitt tilbakemelding på at tipsene som kommer er reelle. Samarbeidet er et bidrag for å sikre seriøse bedrifter like konkurransemuligheter.

Medlemmer i Bygningsgruppen

 • Byggmesterforbundet Vest
 • NELFO Bergen og Omegn
 • Rørentreprenørene Norge Vest
 • Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug
 • Bergen Murmesterforening
 • Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening
 • Bergen Snekkerlaug
 • Bergens Glassmesterlaug
 • Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen
 • Norske Anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører
 • Takentreprenørenes Forening
 • Stillasentreprenørenes Forening

Rekruttering til håndverksfagene

Bygningsgruppen og Bergen Næringsråd var blant de aller første i landet som tok initiativ til lærlingeklausul i offentlig anskaffelse. Det var derfor også naturlig at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune benyttet Bygningsgruppens dag til førstegangs offentliggjøring av at de ville innføre en slik klausul, ved hhv daværende ordfører og fylkesordfører.

Kurs for medlemmer

Bygningsgruppen arrangerer hvert år tverrfaglige og aktuelle kurs for sine medlemmer. De siste kursene i kontraktsrett har vært meget populære med mange deltakere.

Gruppemedlemmer

Arild Kolltveit
(Ressursgruppeleder)
Byggmester

Morten Husa (Nestleder)
Daglig leder, Rørentrepenørene Norge avd. Vest

Geir Kleppe
Elektroinstallatør

Frode Stien
Malermester

Geir Ove Lunde
Byggmester

Inge Bauge (Observatør)
Daglig leder, Norges Byggmesterforbund Region Vest

Trond Hansen
Murmester