16 Ressursgrupper gir viktige innspill

Våre ressursgrupper representerer 16 ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene.

I tillegg til ressursgruppene har Bergen Næringsråd representanter for de tradisjonelle håndverksfagene samlet i Bygningsgruppen i Bergen. Disse representerer 250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre. Bergen Næringsråds administrasjon bidrar med kommunikasjonskunnskap og merkantile tjenester.

Våre 16 ressursgrupper i alfabetisk rekkefølge er vist i menyen.

I starten på 2019 vil det også bli opprettet en ressursgruppe for «Sirkulær økonomi».

Det er høy aktivitet i ressursgruppene, og dette er nærmere beskrevet på Bergen Næringsråds hjemmeside med en detaljert presentasjon av satsingsområder og tiltak i de enkelte gruppene.

Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde.

Meny