Møtearena 2018

Bergen Næringsråds Møtearena er regionens største og viktigste møteplass for næringslivet. Møtene og konferansene våre er enten bransjespesifikke, næringspolitiske eller faglige. På samtlige møter deles kunnskap som bidrar til å øke bedriftenes kompetanse. Nye muligheter oppstår gjennom å bygge nettverk, og viktige næringspolitiske saker settes på dagsorden og debatteres. På møtearenaen knyttes det også kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning.

I 2018 ble det gjennomført 120 arrangementer. 16 av disse var konferanser.

27 av arrangementene i fjor fokuserte på høyaktuelle næringspolitiske temaer som f.eks. byarena i Bergen, grønne transportløsninger, momsfritak på nettvarer, sukkeravgift, havbruk, Hordfast og offentlige anskaffelser.

Bærekraft, globalisering og proteksjonisme var temaet på Årskonferansen. FNs bærekraftsmål er en viktig del av arbeidet til næringslivet, akademia og det offentlige, og på scenen presenterte vi både visjoner og tiltak som er iverksatt.

13 616 personer deltok på møtene våre i 2018. Det gir et snitt på 113 deltakere på hvert arrangement. Flere av konferansene samlet rekordmange deltakere, blant annet Årskonferansen, Internasjonalt Karrieretorg, Hordaland på Børs og Vestlandskonferansen.

1

foredragsholdere holdt innlegg på vår møtearena i 2018. Konferansene samler naturlig nok flest deltakere, men også frokostmøtene har vært populære. Disse møtene har hatt 94 deltakere i snitt. Grand ble åpnet igjen 15. mai etter å ha vært stengt ett år på grunn av oppussing, og de fleste frokostmøtene ble derfor arrangert på Lille Ole Bull 1. halvår.

Møtearenaen samler bredt. Vårt mål er å invitere til temaer som er relevante og interessante for så mange av medlemmene våre som mulig. Noen av arrangementene vil være spisset mot en bestemt bransje eller målgruppe, men i løpet av 2018 har vi ved flere anledninger forsøkt å bygge bro mellom ulike bransjer for å se hva vi kan lære av hverandre.

Meny