Kommunikasjon og synliggjøring

Bergen Næringsråd kommuniserer med medlemmer, politikere, media og samfunnet generelt gjennom egne og eksterne kanaler. Kontinuerlig synlighet gjennom høyt aktivitetsnivå er en av nøkkelkomponentene for å opprettholde soliditet og relevans i et samfunn i endring. Bergen Næringsråd var nevnt i 308 artikler i trykte media i 2018.

Våre egne kanaler består av egne nettsider, nyhetsbrev, publikasjoner m.m. og danner grunnbasen for vår eksterne kommunikasjon. Formidling av vårt innhold skjer ved bruk av media, sosiale medier, nyhetsbrev og på vår møtearena.

De sosiale medier som brukes aktivt er: Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Vimeo og Flickr.

Nytt av 2018 er at Bergen Næringsråd har tatt i bruk film som formidlingsmedium i form av reportasjeproduksjon. Dette har gjort oss enda mer aktuell i forhold til formidling av våre nyheter og engasjement rundt våre aktiviteter. Det har også ført til økt deltagelse på arrangementer, økt synlighet og en formidabel merkevarebygging. Produksjonsnivået av filmer har vært høyt (cirka 100 filmer i 2018), og visningstall har steget siden oppstart.

Sosiale medier er i kontinuerlig endring og utvikling. Eksempelvis har Snapchat gjort seg gjeldende som ett av de mest brukte sosiale medier i Norge i 2018. Det er dermed viktig å tilpasse seg disse kanalene i form av å ta i bruk flest mulige formidlingsmetoder. Twitter og LinkedIn er gode plattformer for publisering av vårt innhold i politiske saker og i debatter og kronikker. Til nyheter og film er Facebook fortsatt ledende, mens Instagram er en ypperlig kanal til publisering av blinkskudd og Snapchat for gode oppdateringer under arrangementer.

Bergen Næringsråd har en of offisiell Twitter-profil som benyttes til å spre informasjon om organisasjonens budskap og møter. Like viktig er den høye aktiviteten hver enkelt ansatt har. I det daglige arbeidet gir kanalen oss en stor mulighet til å ha fortløpende dialog med sentrale beslutningstakere.

Vi har jobbet mer målrettet for å få medieoppslag i de tradisjonelle mediehusene. Vi ser at gode kronikker, solide saker med nyhetsverdi og budskap som er godt gjennomarbeidet vekker interesse både hos journalister og hos lesere. Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi er offensive også i tradisjonelle medier.

I 2018 ga vi ut en fyldig utgave av Samspill, med særlig fokus på den digitale versjonen. Magasinet viser et bredt spekter av Bergen Næringsråds allsidige arbeid med prosjekter, aktiviteter, politikk og nyhetsformidling med FNs bærekraftsmål som gjennomgangstema.

Vi er #konge på sosiale medier!

LinkedIn
Vimeo
Flickr
Instagram
Snapchat
Meny