Internasjonale relasjoner

Bergensregionen er en av Norges mest internasjonalt rettede regioner med utstrakt og mangfoldig internasjonal virksomhet innen regionens næringsliv, FoU-miljø, kulturliv og offentlig sektor.

Mye av det internasjonale arbeidet gjøres i tett samarbeid med vår ressursgruppe Internasjonal. Les mer om deres arbeid her.

Ambassadørtreffet

Næringsrådet arrangerer årlig Internasjonalt Business Seminar i samarbeid med Festspillene i Bergen der et utvalg av ambassadørene i Norge inviteres. 2018 var over 60 ambassadører og spesielt inviterte gjester samlet.

Internasjonale besøk til Bergen

Bergen Næringsråd mottar jevnlig henvendelser fra utenlandske delegasjoner som ønsker å få mer kunnskap om og kontakt med næringslivet i regionen. For økt kjennskap til vår region som aktuell næringsarena er det viktig å ivareta vertskapsapparatet som håndterer utenlandske besøk. Vår internasjonale kompetanse og nettverk brukes i forbindelse med disse møtene.

Interessen for Kina har vokst betydelig etter at de diplomatiske båndene mellom Norge og Kina ble gjenopptatt i 2017, i tillegg til store forventninger til en ny handelsavtale mellom landene. Bergen Næringsråd kooridinerer Kinanettverket som består av næringsliv, politikk, universitet og høyskoler. Nettverket har som formål å videreutvikle våre samarbeidsrelasjoner med Kina.

Det norske handelskammerforbund (DNH)

Bergen Næringsråd er medlem DNH og næringsrådets adm. dir. er styreleder i forbundet. DNH består av 15 handelskamre som totalt representerer 10.000 bedrifter og 300.000 ansatte. DNH er også en del av det internasjonale handelskammernettverket, blant annet gjennom Eurochambres. I den internasjonale eksportstrategien til regjeringen utheves DNH sitt arbeid som et viktig verktøy for næringslivet.

DNH og Bergen Næringsråd deltatt i planleggingen av Norwegian Asian Business Summit i Shanghai i 2019 og det planlegges for deltakelse.

Meny