Opptreden av Sustain på Årskonferansen 2018

0
Mennesker har deltatt på 120 arrangementer
0
Foredragsholdere har holdt innlegg på vår møtearena

Bergen Næringsråds misjon er å løfte og inspirere. Vi skal fremme våre medlemmers interesse gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig.
Les mer